toggle navigation
Heeft u vragen? Bel 06-81028559 of mail naar info@cosboheerenveen.nl

Wat is het COSBO?

De gemeente Heerenveen kent vier bonden voor senioren. Dat zijn:

1. De Onafhankelijke Ouderen Vereniging Heerenveen en omstreken, OOVH;

2. De Katholieke Ouderenbond, Unie KBO;

3. De Protestants Christelijke Ouderenbond, PCOB

4. FNV Senioren Heerenveen.

Deze vier bonden werken al tientallen jaren samen in de gemeente Heerenveen onder de naam Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden voor Ouderen, verder te noemen COSBO. Het COSBO is opgericht op 1 april 1984.

Wat is het werkgebied van het COSBO?

Het COSBO is werkzaam binnen de grenzen van de gemeente Heerenveen.

Wat is de doelstelling van het COSBO?

Het COSBO stelt zich ten doel:

1. De belangen te behartigen van alle senioren in de gemeente Heerenveen;

2. De samenwerking en afstemming tussen de vier bonden voor senioren te bevorderen.

Hoe tracht het COSBO dit doel te bereiken?

Het COSBO:

1. organiseert gezamenlijke activiteiten, zoals themamiddagen, voor alle senioren in de gemeente Heerenveen. Het betreft dan onderwerpen als langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, levensvragen rondom de laatste fase van het leven en financiƫle kwesties die senioren raken;

2. onderhouden contacten met het gemeentebestuur, met gemeentelijke organen en relevante organisaties;

3. volgt kritisch gemeentelijke standpunten omtrent haar beleid waar dat senioren aangaat en dat van relevante organisaties en geeft gevraagd en ongevraagd advies;

4. stemt af en becommentarieert het gemeentelijke seniorenbeleid en dat van relevante organisaties en, treedt gemeenschappelijk op namens de partners, dit alles met erkenning van elkaars zelfstandigheid en met inachtneming van elkaars beginselen.