toggle navigation
Heeft u vragen? Bel 06-81028559 of mail naar info@cosboheerenveen.nl

Welkom op de site van het COSBO

Het is al weer het tweede jaar voor onze website, de samenwerkende ouderenbonden in Heerenveen, het Cosbo.

Het afgelopen jaar hebben we daarmee ervaring opgedaan. In deze, nog steeds ongewisse Coronatijd, kan een website in de communicatie tussen u, gepensioneerden en aanstaande gepensioneerden , en ons niet ontbreken.

Wij – het Cosbo – is een samenwerkingsverband van de ouderenbonden in Heerenveen. Veel ouderen zijn lid geweest van een vakbond en lid gebleven of geworden van een ouderenbond. Deze bonden werken in de deze gemeente samen in het Cosbo, met een onafhankelijke voorzitter.

De doelstelling van ons is het gezamenlijk behartigen van de belangen van de ouderen op gemeentelijk niveau. Dat kan door regelmatig overleg met vertegenwoordigers van gemeentelijke organisaties, met politieke partijen, maar ook met andere belangenorganisaties. Het gaat dan bijvoorbeeld over de toegankelijkheid en bereikbaarheid van voorzieningen voor ouderen. De beschikbaarheid van voldoende woningen, de effecten van het steeds toenemend gebruik van het internet. Maar ook het geven van voorlichting over veranderingen in de wet met effecten voor ouderen, zoals de pensioenwetgeving of de coronamaatregelen.

Deze activiteiten zijn van belang voor alle senioren in Heerenveen. Natuurlijk hebben ook senioren eigen maatschappelijke opvattingen en verantwoordelijkheden. Zijn de opvattingen van hen en de positie in de samenleving even verschillend als bij hen die niet gepensioneerd zijn.

Maar om daarvan blijk te geven is het voor alle senioren van belang te kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. Daarvoor spant het Cosbo zich in. Ouderen vervullen een steeds belangrijker rol. Wij zijn niet alleen maar kostenpost, maar ook babysitters, vaste oppas, mantelzorgers, verenigingsbestuurders, reparateurs van koffiezetapparaten, schrijvers van stukjes (…) , vervoerders van goederen voor de voedselbank en van patiënten naar het ziekenhuis en de dokter en nog veel meer.

Met een klein beetje aandacht houden we dat langer vol. Niks exclusiefs, gewoon mens kunnen zijn als iedereen. Ons goed voelen is goed voor de samenleving. Want: welzijn gaat voor zorg. Uw belangstelling en tips zijn daarom meer dan welkom.

Frans Bouwers, voorzitter COSBO